W dzisiejszej szkole uczniowie często muszą radzić sobie z silnym napięciem. Ci uczniowie, którzy mają trudności z nadążeniem za tokiem nauki, zmagają się ze stresem, doświadczają go prawie przed każdym sprawdzianem wiedzy. Uczniowie zdolni doświadczają go podczas zawodów, olimpiad oraz publicznych przemówień. Stresu w edukacji często łączony jest z ograniczeniem, przeszkodą lub przeciwnikiem, którego należy pokonać. Szkolenie pt. Rola stresu w edukacji ma służyć odczarowaniu stresu, spojrzenie na niego jako na sojusznika. W trakcie tego szkolenia nauczyciele i wychowawcy poznają nowe (biologiczne) podejście do stresu strategie wykorzystywania go do motywowania uczniów do stawienia czoła wyzwaniom.

Podczas szkolenia nauczyciele poznają biologiczne podłoże występowania stresu, mechanizmy działania organizmu w sytuacji stresowej, roli stresu w funkcjonowaniu człowieka oraz sposoby wykorzystywania stresu do motywowania uczniów, by nie bali się nowych doświadczeń. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować uczniów na sytuacje stresowe, jak wykorzystać techniki planowania, budowania dialogu wewnętrznego, szukania wsparcia u innych, by wykorzystać napięcie pojawiające się przed wyzwaniem do stawienia mu czoła, zamiast do blokowania działania.

Tablica interaktywna to nie tylko ekran. Dzięki niej prezentowane treści stają się materiałem do budowania kolejnych zajęć. Rysunki, filmy, interakcje zaprezentowane podczas zajęć można zapisywać i budować z nich własną bibliotekę zasobów edukacyjnych. Każda lekcja staje się wpisem w moim własnym podręczniku.

Maciej JonekKierownik Działu Szkoleń

Umów termin lub porozmawiaj o szkoleniu