Podczas zajęć uczniowie będą programowali robota. Zaprogramowane urządzenie będzie musiało poradzić sobie w różnych sytuacjach, np. poinformować kogoś w pokoju obok o zagrożeniu, pokonać tor przeszkód, odczekać z przekazaniem informacji.

Równolegle z umiejętnością programowania rozwijamy na naszych szkoleniach umiejętności komunikacyjne. Uczniowie podejmują współpracę w małych zespołach i dzięki przygotowanemu przez nas schematowi pracy opartemu na stawianiu celów i określaniu skuteczności metod ich osiągania, doskonalą pracę zespołową.

Wybrane cele zajęć:

  • Kształcenie umiejętności programowania
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, budowania procedur
  • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie
  • Rozwijanie umiejętności oceny stosowanych rozwiązań

Niemal każde urządzenie można dziś usprawnić przez zainstalowanie w nim procesora. Są już w lodówkach, pralkach, a nawet żarówkach. Dlatego umiejętność programowania stanie się wkrótce narzędziem tworzenia – tym samym, czym jest dłuto dla rzeźbiarza, a pióro dla poety.

Maciej JonekKierownik Działu Szkoleń

W przedkładanej propozycji kształcenia informatycznego umiejętność programowania jest rozwijana od najmłodszych lat w ramach zajęć z informatyki, nie stanowi jednak samoistnej umiejętności czy przedmiotu, a jest wykorzystywana przy rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera. Wspomaga przy tym ogólny rozwój uczniów i rozwija takie umiejętności, jak logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie pomysłów i rozwiązań; sprzyja dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów i buduje kompetencje potrzebne do współpracy, niezbędne dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Umiejętności nabyte podczas programowania są również przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych. Umożliwiają uczniom przejście z pozycji cyfrowego konsumenta na pozycję cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią, a nie tylko poddającej się jej. Nauczanie programowania w szkole nie jest więc jedynie kształceniem programistów.

Rada do spraw Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej

Umów termin lub porozmawiaj o szkoleniu