Szkolenie pokazuje jak działają państwowe e-podręczniki. Uczestnicy zapoznają się z aspektami prawnymi i organizacyjnymi korzystania z e-podręczników, nośnikami, programami do ich obsługi, różnicami między różnym wersjami publikacji oraz metodami pracy z ich użyciem. Przedstawimy również rozmaite sposoby prezentowania treści za pomocą urządzeń mobilnych i multimedialnych. Ponadto uczestnicy zobaczą w jaki sposób wyszukiwać zasoby edukacyjne, oceniać ich przydatność i konstruować lekcje z ich użyciem.

Dzięki temu praca z podręcznikiem zostanie uzupełniona o interaktywne ćwiczenia, prezentacje, animacje, audycje.

Podręcznik to już nie tylko treść, ale w różnym stopniu sposób prezentowania tej treści. Internetowe zasoby edukacyjne, w tym e-Podręczniki to środowisko nauki. Jedną z podstawowych umiejętności współczesnego nauczyciela jest rozciąganie atmosfery pracy i środowiska sprzyjającego nauce poza klasę i mury szkoły. Często służy do tego internet. Pytanie o to jak to robić nie ma jednej odpowiedzi, dlatego warto korzystać z doświadczeń i wymieniać się praktykami.

Dziś podręcznik nie jest fabularny, liniowy. Uczniowie potrzebują warstw, odniesień, możliwości zgłębiania i przeglądania treści. To od ich zainteresowania zależy czy będą chceli zapoznać się z tematem na wyższym poziomie niż wymaga tego konkretna lekcja. Czasem poprzestaną na tym co jest konieczne, czasem zaskoczą nas dociekliwością i wytrwałością.

Maciej JonekKierownik Działu Szkoleń

Umów termin lub porozmawiaj o szkoleniu