Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe

Revas – Business Simulation Games to firma zajmująca się dostarczaniem narzędzi edukacyjnych – branżowych symulacji biznesowych do szkół, uczelni oraz firm szkoleniowych. Przygotowane symulacje są udostępniane nauczycielom w modelu SaaS (dostęp do gier 24/7 poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną) po wykupieniu licencji przez szkołę.
Gry symulują prowadzenie działalności gospodarczej w wybranej branży (np. warsztat samochodowy, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, serwis komputerowy). Główne zastosowanie gier to nauka zarządzania i przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych i ekonomicznych graczy, zdobywanie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz praca w grupie.

Branżowe symulacje biznesowe dla szkół

Branżowe symulacje biznesowe wykorzystywane do prowadzenia takich zajęć jak m.in.: przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla gracza.

Wprowadź branżowe symulacje biznesowe na swoje lekcje

Dzięki branżowym symulacjom biznesowym,  innowacyjnym narzędziom edukacyjnym lekcje z szeroko rozumianej przedsiębiorczości mogą być zupełnie inne. Jeżeli jako nauczyciel, chcesz aby uczniowie zaangażowali się na Twoich lekcjach, chcesz żeby uczniowie dyskutowali w przerwach między lekcjami wprowadź jedną z wybranych symulacji do praktyki szkolnej.

Oprogramowanie edukacyjne do nauki zarządzania firmą dające uczestnikom możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych w wybranej branży.

Symulacje do wykorzystania na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania, rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej itp. Realistyczne decyzje biznesowe w małym przedsiębiorstwie. Szeroki zakres podejmowanych decyzji – wybór usług, ustalanie cen, zakup urządzeń zatrudnianie pracowników, marketing, finanse. Trening umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych – kreatywność, analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie, podejmowanie decyzji, praca w zespole. Możliwość eksperymentowania ze strategiami biznesowymi i uczenia się na błędach. Zwiększenie motywacji do nauki poprzez zastosowanie rywalizacji miedzy uczestnikami oraz elementów rywalizacji.

Cel główny

„Zmienić edukacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzając branżowe symulacje biznesowe do praktycznej nauki biznesu”

  • gotowy produkt do zastosowania na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • innowacja pedagogiczna – praktyczna nauka biznesu,
  • symulacje dostosowane do kierunków kształcenia, ,
  • szkolenia certyfikujące trenerów przygotowujące do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji,
  • indywidualny opiekun klienta – wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie wdrażania symulacji,
  • oprogramowanie w chmurze – dostęp przez przeglądarkę internetowa bez konieczności instalacji,
  • funkcjonalności dostosowane do potrzeb trenerów (np. automatyczne ocenianie).

Przykładowe produkty firmy Revas:

Biuro Podróży

Branżowa symulacja biznesowa „Biuro podróży” jest przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych uczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w klasach o profilu turystycznym. Dzięki wykorzystaniu symulacji na lekcjach, uczniowie w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia biura podróży. Każdy uczeń wcieli się w rolę współwłaściciela biura podróży i będzie musiał podejmować szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się właściciele biur podróży w realnym życiu. Elementem motywującym będzie możliwość konkurowania z biurami podróży prowadzonymi przez innych uczniów – kolegów z klasy. Zadaniem uczniów będzie analizowanie rynku w celu dopasowywania oferty swojego biura do wymagań klientów, monitorowanie działań konkurencji i zarządzanie biurem podróży w taki sposób, by nie tylko osiągać zysk, ale również utrzymywać na wysokim poziomie jakość świadczonych usług, a także zadowolenie zarówno klientów jak i swoich pracowników.

Symulacja biznesowa pozwala realizować efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Zakres decyzji:

Zakup sprzętu
Zatrudnienie pracowników
Reklama w mediach tradycyjnych
Reklama w mediach internetowych
Ustalenie ceny

Warsztat samochodowy

Branżowa symulacja biznesowa „Warsztat samochodowy” jest przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych uczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w klasach o profilu mechanicznym. Dzięki wykorzystaniu symulacji na lekcjach, uczniowie w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia warsztatu samochodowego. Każdy uczeń wcieli się w rolę współwłaściciela warsztatu samochodowego i będzie podejmować szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się właściciele warsztatów samochodowych w realnym życiu. Elementem motywującym będzie możliwość konkurowania z innymi warsztatami samochodowymi prowadzonymi przez innych uczniów – kolegów z klasy. Zadaniem uczniów będzie analizowanie rynku w celu dopasowywania oferty swojego warsztatu do wymagań klientów, monitorowanie działań konkurencji i zarządzanie warsztatem w taki sposób, by nie tylko osiągać zysk, ale również utrzymywać na wysokim poziomie jakość świadczonych usług, a także zadowolenie zarówno klientów jak i swoich pracowników.

Symulacja biznesowa pozwala realizować efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Zakres decyzji:

Ustalenie oferty usług warsztatu
Wyposażenie stanowisk w wymagane sprzęty
Wybór dostawców części
Zatrudnienie pracowników oraz ustalenie ich wynagrodzeń
Ustalenie cen i rabatów
Reklama warsztatu w mediach tradycyjnych i internetowych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.revas.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *