Aplikacja Poznajemy Polskę. Krajobrazy, to pierwsza część map i materiałów, które w przyszłości utworzą Atlas multimedialny do przyrody. Poznajemy Polskę. Aplikacja, przygotowana specjalnie z myślą o tablicach i projektorach multimedialnych, jest wynikiem połączenia tradycyjnej, solidnej kartografii z nowymi technologiami.

Przekonaj się, jak uatrakcyjni lekcje o krajobrazie Polski i wzbudzi zaciekawienie i aktywność uczniów.
Program został opracowany przez geografówkartografów, posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu atlasów, map ściennych i materiałów do nauki geografii.

Poziom dostosowany jest do nauczania geografii Polski w ramach przedmiotu Przyroda realizowanego na poziomie szkoły podstawowej lub jako materiał powtórzeniowy w wyższych klasach. Prezentuje podstawową i uniwersalną wiedzę w zakresie informacji o morfologii i krajobrazie Polski.

Jak pobudzić wyobraźnię ucznia by z mapy czytał formy ukształtowania powierzchni terenu?
 Poprzez model trójwymiarowy! W aplikacji znajdziesz animacje modeli trójwymiarowych naturalnych krajobrazów Polski.

Galerie ciekawych zdjęć dołączonych do profesjonalnych map terenów z krajobrazem przekształconym podkreślają typowe elementy krajobrazu wielkomiejskiego, przemysłowego i rolniczego.

Charakterystyczne, naprzemienne występowanie pasów wzniesień i obniżeń na terenie Polski pokazuje mapa pasów ukształtowania rzeźby. W prosty sposób możesz przejść z jednego pasa do drugiego, wyświetlić zdjęcia i zlokalizować miejsca ze zdjęć na mapie.

W aplikacji znajdziesz materiały do lekcji związanych z ochroną przyrody. Każdy park narodowy Polski możesz zlokalizować na mapie Polski, znajdziesz tu logo parku, jego charakterystyczne zdjęcie i krótki opis form ochrony.

Aplikacja pozwala wyświetlić mapę fizyczną całej Polski. Dzięki opcji skalowania możesz przenieść się w dowolny fragment omawianego terenu. Atrakcją jest możliwość zbudowania na lekcji własnej mapy. Poprzez włączanie wybranych warstw tematycznych komponujesz mapę, która wypełnia się pożądaną treścią. Interakcyjna warstwa multimedialna pozwala w szybki sposób przejść do animacji trójwymiarowych, zdjęć, map i tekstów.

Program Poznajemy Polskę. Krajobrazy wykorzystuje różnorodne środki przekazu, pozwala przenieść papierową mapę ścienną do Twojego komputera i wyświetlić na tablicy.

Dzięki niej praca z mapą stanie się niezapomnianym doświadczeniem dla Ciebie i Twoich uczniów.

Do aplikacji są dołączone przykładowe scenariusze lekcji z kartami pracy 
i zestawy map konturowych do druku.

Jeżeli jesteś zainteresowany przetestowaniem aplikacji wypełnij formularz. Po wypełnieniu otrzymasz od nas 2 tygodniowy dostęp próbny!

Formularz zgłoszeniowy