PeÅ‚ni energii i nowych pomysłów wracamy z XI Kongresu ZarzÄ…dzania OÅ›wiatÄ…, który w tym roku odbyÅ‚ siÄ™ w GdaÅ„sku. Dyrektorzy szkół, samorzÄ…dowcy, pasjonaci edukacji, studenci i rodzice zatrzymywali siÄ™ przy naszym stoisku by porozmawiać o wyzwaniach stojÄ…cych przed współczesnÄ… szkoÅ‚Ä…, o tym jak zabrać siÄ™ za programowanie, skoro nie ma takiego przedmiotu, a zajęć informatycznych nie przybywa. DziÄ™ki naszym towarzyszom – Sphero i Ozobotowi staraliÅ›my siÄ™ odpowiedzieć na najczęściej pojawiajÄ…ce siÄ™ pytanie:

Dlaczego programowanie?

Programowanie to umiejÄ™tność, która pozwala uczniom na samodzielność. DziÄ™ki myÅ›leniu sekwencyjnemu i znajomoÅ›ci jÄ™zyków programowania mogÄ… sami rozwiÄ…zywać problemy przy pomocy komputera. Nie muszÄ… oczekiwać aż powstanie program rozwiÄ…zujÄ…cy ich problem. MogÄ… sami podjąć dziaÅ‚anie. To poczÄ…tek start-up’ów, grupowych projektów interdyscyplinarnych, innowacji i nauki, która wchodzi w przestrzeÅ„ zabawy.

Wstęp do programowania

Klocki do programowania

Programowanie zaczynamy od wykształcenia u uczniów umiejętności myślenia sekwencyjnego. Dzięki zaprojektowanym przez nas klockom w ciągu 2 godzin lekcyjnych:

 • Wprowadzamy uczniów wszystkich poziomów nauczania do myÅ›lenia sekwencyjnego
 • Integrujemy grupÄ™ dziÄ™ki zabawie w „programowanie czÅ‚owieka”
 • Pokazujemy dziaÅ‚anie procesorów (kolejkowanie czynnoÅ›ci, wielowÄ…tkowość), pamiÄ™ci (pojemność pamiÄ™ci operacyjnej), dajemy podstawÄ™ do rozmowie o architekturze komputera
 • Pokazujemy jak w twórczy sposób rozwiÄ…zywać problemy – nie każdy problem ma jedno rozwiÄ…zanie i nie każde rozwiÄ…zanie odpowiada na tylko jeden problem
 • Przenosimy programowanie ze Å›wiata wirtualnego do świata realnego

Sphero

Robot dla pomysłowych

Sphero, które przyjechały z nami do Gdańska zachwyciły uczestników. Niektórzy spędzili kilka godzin na jeżdżeniu po Filharmonii Bałtyckiej, inni skrupulatnie testowali jego granice przy pomocy Sphero Lightning Lab. Ten mały robot może służyć nie tylko nauczycielom informatyki do rozwijania umiejętności programowania, ale również:

 • Fizykom do obrazowania ruchu, przyspieszenia, siÅ‚ bezwÅ‚adnoÅ›ci
 • Matematykom do tÅ‚umaczenia geometrii, ukÅ‚adu współrzÄ™dnych, obrazowania dziaÅ‚aÅ„ matematycznych
 • Polonistom do omawiania lektur, twórczego pisania, charakteryzowania postaci
 • Historykom i nauczycielom WOS do opowiadania o powstawaniu spoÅ‚eczeÅ„stw, interakcji miÄ™dzy jednostkami

Ponadto zajęcia proponowane w pracowni SPRK rozwijają:

 • UmiejÄ™tność pracy w grupie
 • UmiejÄ™tność twórczego rozwiÄ…zywania problemów
 • Kompetencje komunikacyjne uczniów
 • Dokumentowania pracy podczas rozwiÄ…zywania problemów
 • i wiele innych!

Ozobot

Pierwszy robot w szkole

Uczestnicy XI Kongresu ZarzÄ…dzania OÅ›wiatÄ… – dyrektorzy, samorzÄ…dowcy, nauczyciele, rodzice, studenci – zasiedli do naszego stoÅ‚u i zgodnie rysowali. Konferencyjny gwar zniknÄ…Å‚ gdzieÅ› w tle kiedy przy pomocy pisaków i kredek programowali Ozobota. Ten maÅ‚y robocik potrafi podążać za narysowanÄ… liniÄ…, po drodze czyta kolory, dziÄ™ki którym można wydawać mu komendy. Ozobot sprawia, że do programowania możemy wykorzystać umiejÄ™tność, którÄ… przedszkolaki i uczniowie szkoÅ‚y podstawowej już majÄ… – rysowanie.

Dzięki prostej metodzie programowania Ozobot może być towarzyszem lekcji o wędrówkach ptaków (na mapie świata narysuj drogę z Europy do Afryki, która pokonują ptaki i pozwól Ozobotowi odegrać tę podróż), bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ponadto Ozobot pomoże w budowaniu umiejętności spójnego opowiadania, trzymania się głównego wątku wypowiedzi. Dzięki temu małemu urządzeniu nauka nie przestaje być zabawą.

Szkolenia

Przygotowane przez nas szkolenia pomagają nauczycielom i uczniom rozpocząć przygodę z programowaniem. Dzięki sprawdzonym metodom młodzi ludzie zaczynają myśleć sekwencyjnie, rozwiązywać problemy przy pomocy robotów i komputerów.

Pokazujemy nauczycielom jak wprowadzić programowanie nie tylko na informatykÄ™, ale na wszystkie inne zajÄ™cia. DziÄ™ki temu roboty Sphero odgrywajÄ… sceny z Szekspira, a maÅ‚e Ozoboty opowiadajÄ… historie. UmiejÄ™tność programowania rozwija siÄ™ „przy okazji” uczenia się innych tematów.

Dziękuję za spotkanie, dyskusje i inspirację.

Maciej JonekKierownik Działu Szkoleń

Porozmawiajmy o rozwiązaniach dla twojej szkoły