Uporządkujemy aktualnie funkcjonującą pracownię komputerową

Rozwiążemy problemy z siecią dla sprawnego działania Internetu

Uruchomimy niepodłączone urządzenia, jak tablice interaktywne, projektory czy komputery

JAK DZIAŁAMY?

Każda szkoła ma swoją indywidualną specyfikę, sprzęt i stan IT. Dlatego konieczna jest profesjonalna diagnoza i przygotowanie planu działania w standardzie instytucyjnym. Dopiero wtedy możemy wykazać, które problemy są najbardziej pilne do rozwiązania.

Razem z Państwem tworzymy wspólny plan rozwoju technologicznego placówki. Wiemy, w jakim kierunku biegną trendy w technologii edukacyjnej i przygotowujemy Państwa szkołę do ich wdrożenia. Sugerujemy, jakiego rodzaju sprzęt warto rozważyć, jakie zmiany modernizacyjne są konieczne i ustalamy priorytety działania.

Etap 1

Diagnoza i przygotowanie infrastruktury
Przykładowe działania, które przeprowadzamy podczas przygotowania szkoły do pracy to:

 • Przekonfigurowanie sieci lokalnej dla poprawnego działania Internetu na terenie całej szkoły (połączenie kablowe)
 • Przekonfigurowanie istniejącej sieci Wi-FI – dla optymalizacji działania technologii Wi-FI na terenie szkoły (w ramach dostępnych w szkole urządzeń)
 • Realizacja systemu backup danych administracyjnych w szkole – w oparciu o istniejące w szkole urządzenia w miarę możliwości i posiadanej informacji
 • Przygotowanie i odpowiednie skonfigurowanie serwera plików dla szkoły
 • Inwentaryzacja oprogramowania oraz legalności oprogramowania wraz z przygotowaniem dokumentacji
 • Optymalizacja kosztów wydruków

Etap 2

Utrzymanie i stałe wsparcie w zakresie infrastruktury i technologii IT
Proponujemy objęcie szkoły stałym nadzorem i usługa serwisową w zakresie zapewnienia działania:

 • Infrastruktury sieciowej
 • Sprzętu komputerowego
 • Instalacji i zarządzania oprogramowaniem
 • Aktualizacji krytycznych oprogramowania
 • Wymiana sprzętu komputerowego oraz przygotowanie sprzętu do pracy w środowisku szkolnym (nie uwzględniamy napraw – naprawa sprzętu jest zewnętrzną usługą)
 • Rozwiązywanie problemów z wydrukiem
 • Przygotowanie planu pracy z infrastruktura IT w szkole

Etap 3

Planowanie rozwoju technologicznego szkoły
Raz na kwartał spotykamy się z Państwem i tworzymy wspólny plan rozwoju technologicznego placówki. Wiemy, w jakim kierunku biegną trendy technologii w edukacji i możemy do tego przygotować Państwa szkołę. Sugerujemy, jakiego rodzaju sprzęt warto rozważyć, jakie zmiany modernizacyjne są konieczne i ustalamy priorytety działania a potem… przystępujemy do realizacji.

Dla szkół i przedszkoli powiatu wrocławskiego proponujemy opcję bezpłatnego audytu, który jest okazją do spotkania, poznania Państwa oczekiwań oraz wstępnego określenia bieżących potrzeb poprawy infrastruktury.

Bezpłatny audyt

świadczenia oferowane przez Multiedukację są gwarancją wysokich standardów. W swoich działaniach kieruje się ona rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do klienta.


Jolanta Węglowska

Jolanta Węglowska

Dyrektor ZS EKOLA

Dziękujemy za instalację sieci internetowej w naszej placówce.
Wszystkie stanowiska funkcjonują prawidłowo.


Szymon Głogowski

Szymon Głogowski

Nauczyciel informatyki w SP w Żórawinie