[LERNI] Typo

Lerni – odkryj smak nauki, która ekscytuje! – platforma online do nauki 5 jÄ™zyków obcych

Platforma Lerni to stworzone w Polsce narzędzie do nauki języków obcych online. Nauczyciele i uczniowie korzystają z gotowych zasobów przy użyciu tablicy interaktywnej, na komputerach/tabletach w sali. Prowadzący zajęcia zlecają zadania domowe swoim uczniom, aby uczyli się indywidualnie w domu.

Z  narzędzia e-learningowego można korzystać przy pomocy dowolnego urządzenia z internetem, dostęp do zasobów ma każdy użytkownik, który otrzyma kod oraz dokona aktywacji. Od momentu pierwszej rejestracji każdy uczeń ma dostęp do fotolekcji, gier, dialogów, ćwiczeń interaktywnych, gramatyki czy powtórek, a nauczyciel do całego rozwiązania oraz panelu nauczyciela.

 

Nauka jest przyjemnością, do której chętnie wracamy. Do pracy motywują  zarówno owocne rezultaty, jak i sam proces uczenia się, który sprawia prawdziwą przyjemność!

 

Nauka powinna być równie skuteczna, co przyjemna. MajÄ…c przed sobÄ… główny cel – uczynić proces zdobywania wiedzy atrakcyjnÄ… przygodÄ…, zespół Lerni opracowaÅ‚ innowacyjne kursy online wraz z warstwÄ… administracyjnÄ… dla nauczyciela. Wszystkie powstaÅ‚y w oparciu o autorskÄ… metodÄ™ personalizacji, która odnosi sukcesy już w 52 krajach i jest wdrożona w 1700 instytucjach edukacyjnych.

Lerni to multimedialna platforma online, oferująca naukę pięciu języków obcych:

angielskiego,  włoskiego,

niemieckiego, hiszpańskiego,

francuskiego,  angielskiego biznesowego.

 

Co zyskujesz, korzystając z kursów językowych online z Lerni?

Nieograniczony dostęp do bazy multimediów edukacyjnych przygotowanych przez najlepszych metodyków

WersjÄ™ na komputer oraz aplikacjÄ™ mobilnÄ… na smartfony

6 pełnych kursów gramatyki wraz z modułem tworzenia list słówek

Panel nauczycielski pozwalający: zakładać grupy, analizować statystyki, zadawać zadania

Wsparcie w procesie wdrożenia oraz podczas samej pracy m.in. poprzez blended learning

Certyfikaty językowe

 

Korzyści dla szkoły:

 • dostÄ™p do miÄ™dzynarodowej platformy uznanej przez wiele instytucji edukacyjnych,
 • efektywne metody nauczania uzupeÅ‚niajÄ…ce warsztat pracy nauczyciela,
 • możliwość wykorzystania kursów dla dzieci ale również i kadry nauczycielskiej,
 • możliwość tworzenia sÅ‚ownictwa specjalistycznego zwiÄ…zanego z różnymi branżami,
 • prestiż używania najnowszych technologii w nauczaniu jÄ™zyków obcych

Nauczyciel otrzymuje:

 • panel nauczycielski – zakÅ‚adanie grup, statystyki, zdania domowe, listy słówek,
 • dostÄ™p do peÅ‚nej funkcjonalnoÅ›ci każdego z kursów na platformie w formacie www oraz mobile,
 • sylabus produktu,
 • wsparcie we wdrożeniu,
 • opiekÄ™ metodyka,
 • darmowe szkolenia dotyczÄ…ce wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

Uczeń otrzymuje:

 • indywidualny i szkolny tryb nauki – nauka w szkole oraz w domu,
 • mobilnÄ… wersjÄ™ na smartfony i tablety – powtórki słówek w dowolnym miejscu,
 • raporty postÄ™pów – wglÄ…d w ranking postÄ™pów wszystkich użytkowników,
 • gry edukacyjne – innowacyjne metody nauki nowego jÄ™zyka obcego,
 • moduÅ‚ sprawdzania wymowy – nagrania,,
 • certyfikaty jÄ™zykowe – potwierdzenie zdobytych umiejÄ™tnoÅ›ci.

Więcej informacji: www.lerni.us

 • Lerni to taki kurs FunEnglish jednak dla dorosÅ‚ych. Bardzo multimedialny i przyjazny, wiÄ™c warto skorzystać.