Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej 2013

There are no tags

Na Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej, które odbyło się 11 kwietnia, wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z nowymi technologiami wykorzystywanymi w nauczaniu.

Temat ten jest bardzo szeroki i w jego zakresie mieści się wiele zagadnień omawianych podczas konferencji, m.in. e-learning, praca z e-podręcznikami, coraz popularniejszy dziennik elektroniczny, ale również zapobieganie uzależnieniu od Internetu.

Jednakże, coraz częściej dostrzegane są związki pomiędzy poszczególnymi metodami nowoczesnego nauczania i ich szerszego wykorzystywania w szkołach. Charakterystyczne jest, że placówki, które jako pierwsze decydowały się na użycie np. dzienników internetowych, chętniej wprowadzają do swej oferty e-podręczniki czy korzystają z technologicznych nowości, zwiększając w ten sposób atrakcyjność swojej oferty dydaktycznej.