Dołącz do programu Bezpieczna+

Dołącz do programu „Bezpieczna+” zdobądź dofinansowanie na bezpieczeństwo twoich uczniów

Celem każdej szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. W jego osiągnięciu niezbędne jest ciągłe podnoszenie poziomu kompetencji nauczycieli oraz uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni oraz na terenie szkoły.

Program „Bezpieczna+” jest rządowym projektem kontynuującym ideę poprawy bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Jest skierowany do uczniów, rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkół. Ma na celu między innymi zwiększenie świadomości uczestników projektu o bezpiecznym korzystaniu z sieci oraz odpowiednim reagowaniu na zagrożenia, które w niej występują. Poprawia również bezpieczeństwo fizyczne w szkołach: wdraża lub podwyższa jakość procedur postępowania w sytuacjach zagrażających uczniom bezpośrednio oraz wprowadza nowe rozwiązania w zakresie ochrony przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Ponadto, w ramach programu poprawia się atmosfera w szkole. Liczne projekty, organizowane przez nauczycieli lub samych uczniów, rozbudzają aktywność, która kształtuje i warunkuje ich osobowość. Uczniowie dzięki zaangażowaniu w zadania projektu stają się współorganizatorami życia społecznego i lekcyjnego. Dzięki temu większość swojego czasu spędzają aktywnie, unikając negatywnych bodźców – ujawnia się także działanie profilaktyczne.

Program realizowany jest w latach 2015-2018 i wciąż można stać się jego częścią. Dofinansowanie wspomoże szkołę przy projektach oraz umożliwi zakup sprzętu niezbędnego do ich realizacji. Program obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Możliwa jest jednorazowa pomoc finansowa dla każdej szkoły, a jeśli placówka posiada filię, jej również należy się jednorazowe dofinansowanie.

Procedura składania wniosków nie jest skomplikowana. Wszelkie informacje, takie jak wymagania co do treści, wzory wniosków oraz termin ich składania, powinny znajdować się na stronie Kuratorium Oświaty województwa, do którego przynależy dana szkoła. Zebrane przez Organ Prowadzący wnioski trafiają do wojewody, który wraz z zespołem decyduje o przyznaniu pomocy finansowej.

Ważne jest, aby wniosek złożony był w terminie określonym przez Kuratorium oraz zawierał wszelkie wymagane informacje wymienione na stronie, bądź w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie programu „Bezpieczna+”. W przypadku nieotrzymania wsparcia finansowego należy poczekać do 30 czerwca danego roku, ponieważ, gdy nie wszystkie środki przeznaczone na projekt zostaną wykorzystane, wojewoda może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Natomiast w przypadku otrzymania wsparcia finansowego, nadal jest możliwość wnioskowania o jego zwiększenie do 15 września danego roku.

Wraz z wnioskiem wymagane jest między innymi sporządzenie szczegółowego planu projektu, który będzie realizowany po przyłączaniu szkoły do programu B+. To głównie od niego zależy, czy szkoła zostanie wybrana i dofinansowana. Mogą to być różnego rodzaju zajęcia, wymagające od uczniów dużego zaangażowania oraz pracy twórczej: wolontariat, prace społeczne, imprezy terenowe, własne pomysły lekcji, spotkania z organami bezpieczeństwa. Działania w ramach programu B+ powinny być zgodne z jego założeniami: innowacyjne, promujące aktywność uczniów, kształtujące ich postawę w społeczeństwie, a przede wszystkim, poprzez edukację i zabawę, uczące podopiecznych dbania o bezpieczeństwo własne i innych. W planowaniu scenariusza projektu może nas ograniczyć jedynie wyobraźnia.

Udział w takich projektach jak „Bezpieczna+” przygotowuje szkoły do zmierzenia się z coraz nowszymi problemami i zagrożeniami czyhającymi we współczesnym świecie. Dodatkowo integruje społeczność szkolną, przygotowuje podopiecznych do życia w społeczeństwie i prospołecznych zachowań, zwiększa samoświadomość dotyczącą źródeł agresji i niebezpiecznych zachowań. Jedyne, co trzeba zrobić, to złożyć wniosek i zaangażować kadrę oraz uczniów do wspólnej pracy. Zostań szkołą gotową na wszystko!

Aleksandra Józefczyk

Multiedukacja pomoże w przygotowaniu projektu oraz przeprowadzeniu zajęć z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo twoich uczniów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *