Aktywna Tablica

Przydatne podczas składania wniosku:

PORADNIK WYPEŁNIANIA WNIOSKU DLA DYREKTORA

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

O PROJEKCIE

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest znaczna kwota 279 mln 316 tys. zł z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkoły.

Za wkład własny uważa się:

  1. wkład finansowy, który został, przeznaczony przez organ prowadzący szkoły na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział‚ w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  2. sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział‚ w programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafiają do około 15 580 szkół‚ w Polsce i za granicą, z czego:

  1. do 5 582 szkół‚ i szkół‚ za granicą w 2017 r.;
  2. do 4 999 szkół‚ i szkół‚ za granicą w 2018 r.;
  3. do 4 999 szkół i szkół‚ za granicą w 2019 r.

DORADZTWO I SZKOLENIA

Tworzymy jedyną firmę w Polsce, która skutecznie wdraża pracę na urządzeniach interaktywnych w szkołach. Dzielimy się doświadczeniami i wiedzą z placówkami publicznymi i prywatnymi. Jesteśmy otwarci.
Bez względu na to, czy szkoła‚ już pracuje z nowymi technologiami, czy dopiero zastanawia się nad ich wprowadzeniem, pomożemy płynnie przejść przez ten proces i optymalnie wykorzystać zdobyte techniki. Uważamy, że kluczem do sukcesu jest ukazanie prawdziwej wartości nowych rozwiązań. Wiemy, że każdy nauczyciel może mieć inne podejście, umiejętności czy obawy. Dlatego spotkanie poprzedzamy konsultacjami, ustalamy potrzeby i zakres szkolenia. Poznajemy i dajemy się poznać.

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Postęp jest nieubłagany, a my nieubłaganie za nim podążamy. Pomagamy w doborze sprzętu każdemu rodzicowi, ale wyposażamy również szkolne pracownie.
Trudno być cały czas na bieżąco z wszelkimi nowinkami. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z coraz to nowszymi propozycjami kompletnych rozwiązań. Myślimy o uczniach, którym zależy na ciekawym tablecie, staramy się dostarczyć specjalistyczne urządzenie nauczycielowi. Potrzeby są różne i zależą chociażby od używanego w szkole dominującego systemu operacyjnego. My jednak korzystamy z najlepszych wzorców. Polecamy to, co jest sprawdzone w praktyce. Zarówno indywidualne propozycje, jak i kompleksowe rozwiązania muszą być dobre, jeśli zależy nam na dobrej edukacji. Nam zależy.